Fysioterapi

Undersøkelse, diagnostisering, og behandling av muskel og skjelettplager.

Vi tenker helhet og prøver å finne årsaken til plagene dine som ikke nødvendigvis sitter der plagene og smertene oppstår.