Idrettsfysioterapi

Våre fysioterapeuter har lang erfaring i forebygging, behandling og rehabilitering av idrettskader.

Behandlingsprosessen deles gjerne inn i tre faser :

Fase 1 - Akutt fasen :

Behandlingen i den akutte fasen består gjerne i å redusere skadeomfanget. Her snakker vi om RICE prinsippet :

R - rest dvs. hvile, I - Ice dvs. nedkjøling, C - Compression dvs. bruk av trykkbandasje, E - Elevasjon dvs. heving av skadestedet.

Fase 2 - Rehabiliterings fasen :

I rehabiliteringsfasen er målet å gjøre utøveren i stand til å trene normalt.

Fase 3 - Treningsfasen :

Målsetting med fase 3 er å føre utøveren tilbake til full trening og konkurranse.