Medisinsk treningsterapi

Medisinsk treningsterapi er et individuelt tilrettelagt treningsprogram som settes opp etter at pasienten har blitt grundig undersøkt. Treningen foregår ved hjelp av treningsapparat eller med annet utstyr, som f.eks. manualer, strikk eller ball.

Fysioterapeuten justerer øvelsene etter hvert som bevegelighet, styrke og utholdenhet øker. Denne formen for trening brukes ofte ved opptrening etter operasjoner og skader, men er også veldig godt egnet til trening der problemene er svekket styrke og nedsatt bevegelighet av andre årsaker. Treningen foregår individuelt eller i små grupper. Fysioterapeut er alltid tilgjengelig.