Priser

 

Type Per time

Egenandel Fysioterapi

kr. 200 - 400

Kiropraktikk førstegangskonsultasjon & påfølgende behandlinger

Utvidet konsultasjon 

Sykemelding / hensvisning

Brev / Epikrise

kr. 830 / kr. 590

kr. 690

kr. 200

kr. 300

Akupunktur / Nålebehandling

kr. 400

Trykkbølge

kr. 600

Akupunktur / Nålebehandling i tillegg til Fysioterapi

kr. 200

Tillegg for ekstra tidsbruk, akupunktur / nålebehandling, treningsterapi, tapemateriell, hygienetiltak, klinikkmateriell og administrasjon.

kr.100 -200

OBS! Uteblitt time faktureres i sin helhet. Alle timer må avbestilles senest 24 timer før oppsatt avtale.